Rekrutacja na wakacyjne obozy dla młodzieży zakończona!!!

Informujemy, że w dniu 4 lipca (piątek) zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na bezpłatne obozy dla młodzieży w ramach projektu „Młodzi na fali”. Zainteresowanie udziałem w koloniach było ogromne. Do Państwa dyspozycji mamy 60 miejsc, natomiast w okresie rekrutacji zarejestrowaliśmy ponad dwukrotnie większą ilość zgłoszeń.

W związku z tym, zgodnie z Regulaminem projektu, Komisja rekrutacyjne weźmie pod uwagę kryteria wskazane w Regulaminie, dotyczące sytuacji życiowej młodzieży oraz wyników w nauce i osiągnięć sportowych. W ciągu najbliższych dni wszystkie dokumenty rekrutacyjne zostaną przeanalizowane pod kątem spełniania ww. kryteriów oraz kolejności zgłoszeń. Stworzone zostaną listy podstawowe uczestników i listy rezerwowe. O wynikach rekrutacji telefonicznie powiadomimy opiekunów każdego kandydata najpóźniej do dnia 14 lipca 2014r. (poniedziałek).

W związku z tak dużym zainteresowaniem wakacyjnym wypoczynkiem, będziemy poszerzać ofertę w tym zakresie. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej, mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się pozyskać środki pozwalające organizować tego typu kolonie dla wszystkich zainteresowanych.

Dziękujemy lokalnym społecznościom powiatów hrubieszowskiego i zamojskiego za zaangażowanie w promocję projektu i szerokie informowanie młodzieży o dostępnej ofercie wypoczynku. Szczególne podziękowania za aktywne włączenie się w proces rekrutacji składamy Dyrekcji Publicznego Gimnazjum im. Agaty Mróz w Średniem Dużem oraz Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej z powiatu hrubieszowskiego i zamojskiego, Dzięki Państwa zaangażowaniu, byliśmy w stanie dotrzeć z informacją do młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

W związku z koniecznością zachowania poufności danych osobowych, nie będziemy publikować list ani nazwisk osób zakwalifikowanych do projektu na naszej stronie www. Z każdą osobą, która przesłała nam dokumenty swojego podopiecznego, skontaktujemy się telefonicznie bądź mailowo, jeśli adres mailowy był wskazany w dokumentach rekrutacyjnych.

Już dziś zapraszamy także młodzież zainteresowaną kulturą i sztuką na wyjazdy o charakterze kulturalnym połączone z warsztatami, które planujemy realizować od września w Lublinie. Więcej informacji na ten temat już niebawem na naszej stronie.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 790 282 735.