UWAGA NA ZBIÓRKI ODZIEŻY!!! FUNDACJA PACYNKA NIE PROWADZI ZBIÓREK W ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI!!!

Dociera do nas coraz więcej informacji i krytyki w związku z natarczywymi zbiórkami odzieży, prowadzonymi intensywnie w zachodniej części Polski. Dostajemy skargi na temat oklejania drzwi, płotów ulotkami takimi jak na zdjęciuulotka zbiórki.

Pragniemy sprostować, że Fundacja Pacynka nie prowadziła i nie prowadzi zbiórek odzieży w zachodniej części kraju. Zbiórki te prowadzi jakiś inny podmiot lub osoba. Nazwa PACYNKA nie jest obecnie zastrzeżona, więc pod taką nazwą ktoś organizuje zbiórki, wykorzystując fakt, że kojarzy się ona z naszą fundacją. Prosimy o zwrócenie uwagi, że na tych ulotkach nie ma żadnych innych danych poza numerem telefonu. Nasze wszystkie działania zawsze sygnujemy pełną nazwą, logo fundacji oraz stosownymi danymi rejestrowymi – podajemy NIP, KRS itd.

Sprawa tych zbiórek zgłaszana była już na policję oraz nagłaśniana w prasie (Fakty Kościańskie). Prowadzący zbiórki mieli zadbać o to, by nie były one kojarzone z naszą fundacją, a więc mieli podać nazwę firmy i inne niezbędne dane. Z informacji, które otrzymujemy od Państwa wynika, że niestety nic się nie zmieniło i cały proceder nadal przypisywany jest fundacji, z jego przykrymi efektami ubocznymi, w postaci bałaganu i niszczenia mienia. Sprawę ponownie nagłośnimy. Wszystkim Państwu, którzy piszą do nas z pretensjami o oklejanie drzwi, płotów i zaśmiecanie terenu, serdecznie współczujemy. Jednocześnie dziękujemy za informacje i spożytkujemy je z obopólną korzyścią. Mamy nadzieję, że firma lub osoba odpowiedzialna za te zbiórki (jeśli prowadzi je legalnie, bo tego nie wiemy), ujawni się w końcu i weźmie odpowiedzialność za swoich pracowników i swoje działania.

Nasza fundacja również okazjonalnie prowadzi zbiórki odzieży, sprzętu, podręczników, itp. Pozwala nam to pomagać bezpośrednio potrzebującym i pozyskiwać niewielkie środki na działania statutowe, na wkłady własne do realizowanych projektów itd. Jednak ulotki zawsze zawierają pełne dane fundacji (NIP, KRS, strona internetowa), określają cel zbiórki, i są ewentualnie zostawiane w skrzynce, wywieszane na tablicy ogłoszeń. Zawsze też informujemy o planowanej zbiórce na stronie internetowej przed jej odbyciem.

Mamy nadzieję, że ten niekomfortowy dla Państwa i dla nas problem zbiórek zostanie wkrótce rozwiązany i przestanie wpływać na negatywny odbiór naszej Fundacji, której celem jest niesienie pomocy i wyrównywanie szans, a nie denerwowanie ludzi i naruszanie ich prywatnej własności.