O projekcie

Projekt „Kropla drąży skałę. Innowacyjny program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży 2014” realizowany jest w okresie czerwiec-grudzień 2014 w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury i sztuki do uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie poziomu edukacji kulturalnej, kształtowanie kreatywności oraz twórczego myślenia.

Adresatami projektu są głównie dzieci i młodzież z województwa lubelskiego, które na co dzień nie mają możliwości udziału w wydarzeniach i kursach artystycznych, podziwiania obiektów kultury i zabytków dziedzictwa kulturowego oraz korzystania z podmiotów edukacji kulturalnej.

W ramach projektu powstanie: Szlak kultury regionu lubelskiego oraz multimedialne narzędzie edukacji kulturalnej pod nazwą: Kultura Quiz

Ponadto odbędą się 3 wyprawy szlakiem kultury połączone z udziałem w warsztatach tematycznych (teatr, malarstwo, rzeźba) oraz udział w wydarzeniu artystycznym.

Osoby zainteresowane bezpłatnym udziałem w wyprawach szlakiem kultury prosimy o wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych dostępnych w zakładce rekrutacja.